fbpx

Prevencija protiv klostridijskih infekcija kod goveda, ovaca i koza

COGLAVAX

Prevencija protiv klostridijskih infekcija

PREDISPOZICIONI FAKTORI
Razlozi razmnožavanja klostridija su:
-Neodgovarajuća ishrana i napoj (nagla promijena načina ishrane), smrznuta, plјеsniva ili jako gruba hrana, obilna paša, smanjeno kretanje tokom zimskih mjeseci, nagli prelazak na pašu u rano proljeće.
-Stresne situacije kao što su grube manipulacije (šišanje, sječenje repa, sječenje rogova, dehelmintizacije i vakcinacije).
-Nagla promjena spoljne temperature i vlažnosti.

COGLAVAX sadrži najveću količinu alfatoksoida  u poređenju sa drugim vakcinama na tržištu 2,0 ME / ml. Ovo obezbjeđuje da vakcinisane životinje dobiju najbolju zaštitu od najčešćih uzročnika enterotoksemije.
Coglavax pruža sveobuhvatnu zaštitu od svih značajnih klostridijalnih  infekcija kod preživara.
Coglavax je toksoidna vakcina! Šta ovo znači?
Vakcina ne sadrži cijele bakterije ili njihove dijelove već njihove inaktivisane toksine. Kod klostridijarnih  infekcija to je važno jer upravo ovi toksini izazivaju oboljenje.
Coglavax sadrži aluminij-hidroksid kao pomoćno sredstvo koji omogućava stvaranje dobrog imuniteta i sigurnost kod vakcinacije.

Bradzot – brza smrt (Cl. Septicum)
Tamnato žuta tečnost oko srca.
Ugrožene životinje – janjad starosti od 3 mjeseca do ovaca starosti od 2 godine.

Tetanus (Cl. Tetani)
Karakteristično istezanje nogu u posljednjoj fazi bolesti.

Cl. Chovoei
Gasni edem u većim mišićnim grupama.

Coglavax
Vakcina za ovce, koze i goveda protiv klostrdijalnih infekcija
-Klostridijalne infekcije kog preživara su akutne i često se završe smrću životinje.
-Ugrožene su gotovo životinje svih starosnih kategorija, a najosjetljivija su novorođenčad
-Smrtnost dostiže i do 50-60%
-Klostridioze se javljaju uglavnom na jesen-zimu, ali se također mogu javiti tokom cijele godine.

A ENTEROTOKSEMIJA – CL. PERFRINGENS TIPA A

Tipična žuta boja na rubovima srca

Karakteristična žuta boja.
Najosjetljivi su jagnjad i mlade ovce.

B-ENTEROTOKSEMIJA – CL. PERFRINGENS B

Dizenterija – oboljelo jagnje staro do 20 dana.

Oticanje tankog crijeva i žućkasta masa.

D Enterotoksemija – CL. PERFRINGENS D.

Brza smrt i oticanje
Uglavnom se javlja kod jagnjadi starosti od 1 do 6 mjeseci
(većinom kod dobro uhranjene jagnjad).

Omekšala konzistencija bubrega.

Coglavax
Štiti goveda, ovce i koze od sledećih bolesti prouzrokovane klostridijalnim enterotoksemijama:
-Clostridium perfringens tip A, B, C i D, CI. novi (oedematiens), CI.septicum, CI.tetani, CI.chauvoei
-Enterotoksemije (iznenadna smrt) kod odraslih ovaca.
-Anaerobna (bacilarna) dizenterija kod janjadi i teladi.
-Bolest omekšalih bubrega (Pulpy kidney disease).
-Hemoragični enteritis kod janjadi i mladunčadi.
-Nekrotični hepatitis.
-Bradzot ili maligni edem abomazusa.
-Nekrotični miozitis.
-Gasna gangrena.
-TETANUS.

Savjetujte se sa vašim veterinarom o pravom vremenu vakcinacije životinja Coglavaxom.
Za detaljne infomacije

Ostavi komentar

Kontakt
Radno vrijeme

Pon. – Pet.: od 08:00 do 15:00h
Subota: od 08:00 do 13:00h
Nedelja: Ne radimo

Kontakt
Radno vrijeme

Pon. – Pet.: od 08:00 do 19:00h
Subota: od 08:00 do 13:00h
Nedelja: Ne radimo

MIM Coop d.o.o. © 2024. Sva prava zadržana.